CV de Brakkelerre Ikkelder

Hedenmorgen  10 januari om 00.57 uur is de nieuwe prins van CV de Brakkelerre bekend gemaakt. De Eckelraadse carnavalsvereniging gaat 2016 in onder de bezielende leiding van Bart Hodiamont. Foto’s van de installatie en verdere gegevens ontbreken nog. Bart is wel een van de eerste bewoners van het laatste uitbreidingsplan  van Eckelrade. Wat alsnog bekend is dat hij fan is van oude tractoren en dat hij elk jaar met veel enthousiasme meedoet aan de trekkertour Eckelrade. In die nieuwe buurt, de Misericorde, zal de rust voorlopig ver te zoeken zijn.

Namens de Brakkelerre, de buurtbewoners en alle Brakkelerre en Brakkelerrinekes van hart proficiat. Op 29 januari 2016 krijgt U volop gelegenheid om het prinsenpaar te feliciteren!!

Het Brakkelerrerijk maakt zich op voor het nieuwe carnavalsseizoen. Wel een kort; maar dat kan de pret uiteraard niet drukken. Voor Prins Boy I zit het er bijna op! Na 358 dagen inclusief een aantal zware nachten, draagt hij op 9 januari 2016 de macht over aan zijn opvolger(ster?).  De zitting waarin dit gaat gebeuren wordt gehouden in de zaal aan de Dorpsstraat 37 te Eckelrade.

Een oude getrouwe is Pierre Cnoops. Ook treden nog onder meer op Peter Vaassen. La Bamba en onze eigen tansmarietjes.

Voor diegene die het nog niet weten: Carnaval wordt gehouden op 7, 8 en 9 februari 2016!Boy I

    Op de ellefde van de ellefde wordt officieel het carnavalsseizoen geopend. Op diverse plaatsen gebeurt dat op die dag zelf. In het meest zuidelijke deel van Limburg doet sinds 1979 een club van een 11 tal verenigingen dit onder de noemer “Karneval zonder Grenzen”.  Het initiatief werd destijds genomen door dhr. Huijnen van CV de Waggelerre uit Voeren (B). Thans bestaat dit samenwerkingsverband uit 7 Nederlands Limburgs en 4 Belgisch Limburgse verenigingen. Elk jaar wordt de “opening” gehouden bij een van de deelnemende verenigingen. Dit jaar valt deze eer te beurt aan de Boemelere uit Tebannet. (www.cvdeboemelerebanholt.nl) en wel op 14 november  2015.   

Ook CV de Brakkelerre zal van de partij zijn.       IEDEREEN IS DAAR WELKOM!!!!

Uit de beginperiode: In 1979 zou dit evenement worden gehouden in ‘s-Gravenvoeren. Medio oktober 1979 kregen de deelnemende verenigingen het bericht dat het treffen in Voeren geen doorgang kon vinden i.v.m. het samenscholingsverbod in de Voerstreek (de taalstrijd).  In cafe Frambach te Banholt (toeval?) werd een vergadering opgeroepen om te polsen welke Cv dit evenement zou willen overnemen. Dus niemand! Wel werd al medegedeeld dat het treffen in 1980 (15 nov) zou worden georganiseerd door de CV van Noorbeek.

Als 1ste vereniging in Zuidelijk Zuid Limburg organiseerde 25 jaar geleden de Carnavalsvereniging de Brakkkelerre uit Eckelrade een festiviteit met en rondom historische tractoren.  Bij de eerste editie in 1990 ging het om het bekijken. In de tweede editie werd een tour uitgezet in het mooie Heuvelland. Er deden toen tussen de 30  en 40 deelnemers mee. In de loop der jaren is het aantal deelnemers uitgegroeid tot ca. 170 oude/historische tractoren uit binnen- en buitenland  Ons concept werd laterhand door andere verenigingen gekopieerd., maar nooit geëvenaard  Het is dat deelnemers nog elders een toerrit willen rijden, maar het liefst komen ze toch naar het oude, vertrouwde en kleinschalig feestje in Eckelrade.! Dit  jaar wordt het feest gehouden op de weilanden van de familie van den Hoven, gelegen aan de Keerestraat (de weg tussen Ikkelder en Keer, u kunt het niet missen). Daar zijn ook andere aktiviteiten zoals o.a een expositie van old-timer auto’s, oude tractoren, leger jeeps en exclusieve vrachtauto’s.  Voor het overige blijft het weidefeest (ook al inmiddels 35 jaar) gelijk aan vorige jaren. Met muziek (De Knoppele,Tirol Sound, DJ Travelsound) eet en drinkbuffet. En de eerste zondag van augustus: dit jaar 2 augustus. De entree is € 2,50 incl. 1 consumptie.

GRAAG TOT ZIENS. U kunt zich opgeven via deze site (trekkertoer2015)

De laatste mede- oprichter van onze CV is jongstleden dinsdag 28 april 2015 overleden. De heer Jean Janssen was in 1956 een van de mede-oprichters van carnavalsvereniging de Brakkelerre. Hij woonde destijds aan de Molenweg in Eckelrade. In tegenstelling tot veel van zijn mede-oprichters heeft hij nooit het prins zijn geambieerd. In die tijd was hij daarnaast lid van het zangkoor. In 2009 vierde hij nog het 60-jarig lidmaatschap  van dit koor. Jean is 89 jaar geworden.

Aan deze optocht deden  ca. 270 mensen mee. Niet allemaal kwamen ze uit Eckelrade. Het is gewoon een kwestie van integratie en samenwerking tussen buurten, naburige dorpen en op internationaal gebied. En daar kan de gemeente best nog wat van leren. Zo’n 19 wagens, groepen en einzelgengers met een diversiteit aan onderwerpen trokken door de straten van Eckelrade. De jury kwam tot de volgende uitslag

categorie wagens

   1.   Ut kestjiel van prinses Shannen en preens Rob I

   2.   Preens zeuk prinses  (Klompenstraat)

   3.   Gezoch: cowgirl vuur ooze cowBOY

 categorie groepen      

    1.   Boy Band (sambaband)

    2.   Preens zeuk preenses  ((dames RvE)

    3.  70 jaor geleje heb vur hie ouch gereije

.cat. Einzelgengers

    1.   Sjuus wie Charly

    2.   D’n optog vaan preens Rob wil ich vuur gein goud misse.

    3.  Wat is eur energielabel?

De overige deelnemers werden allen beloond met de 4de prijs waarbij prins Boy I relateerde aan de Olympische gedachte: “Meedoen is belangrijker dan winnen”.

Op youtube is een filmpje geplaatst met opnames van de optocht.  link:  http://youtu.be/OxoSNT1s8I4 Veel kijkplezier!